موسسه تشریفات و خدمات مجالس رویال تاپ ضمن داشتن گروه موزیک فوق العاده حرفه ای در خود مجموعه  افتخار دارد با همکاری متعهد ترین ، با کیفیت ترین، وجذاب ترین گروههای موسیقی در خدمت شما عزیزان میباشد.

موزیک بند کامل : شامل سیستم صوتی حرفه ای به همراه 5 ساززنده و 2 خواننده به همراه دیجی : 3/700/000

موزیک بند کامل : شامل سیستم حرفه ای به همراه 4 ساز زنده و خواننده به همراه دیجی : 3/000/000

موزیک بند کامل : شامل سیستم حرفه ای به همراه 3 ساز زنده و خواننده به همراه دیجی : 2/500/000

موزیک بند کامل : شامل سیستم حرفه ای به همراه 2 ساز زنده و خواننده به همراه دیچی : 2/000/000

دیجی به همراه سیستم صوت حرفه ای کیبورد و خواننده : 1/700/000

دیجی به همراه سیستم صوت حرفه ای و شومن حرفه ای : 1/000/000

نور پردازی دیچیتال : 400/000

اجرای LED کف : 800/000

موسیقی سنتی شامل 4 نوازنده و خواننده و صوت کامل 3/000/000